AGM 2017 COMMUNITY LA CANARIA

Asamblea Ordinaria Anual de la Comunidad La Canaria el 6 de Febrero 2017

Annual General Assembly for La Canaria Community 6 February 2017

Generalforsamling for sameie La Canaria Commnity 6 februar 2017

Generalversammlung fΓΌr die Gemeinschaft La Canaria Community 6 Februar

 

Leave a Reply