General Assembly LCC & LCHO 2015

Dear owners of Community La Canaria and shareholders of La Canaria Hotel Operation SL. The board likes to inform, the owners about the date for the General Assemblies of 2015.
– 3 June 2015, at 10 am. General Assembly for La Canaria Hotel Operation SL – 3 June 2015, at 11 am. General Assembly Community La Canaria
The reason for choosing this time of the year is because the assembly has to be coordinated together with the hotel company La Canaria Hotel Operation SL that has the deadline for the account at the end of June.
The official notice will be made 45 days in advance, according to the Statute.

Generalforsamling LCC & LCHO 2015

Kjære Eiere i sameie La Canaria Community og aksjeeiere i La Canaria Hotel Operation SL.
Styret ønsker å informere eierne om at generalforsamlingene for 2015 er lagt til følgende dato.
– 3 Juni 2015, kl. 10:00, Generalforsamling La Canaria Hotel Operation SL – 3 Juni 2015, kl. 11:00, Generalforsamling Community La Canaria
Grunnen til at datoen er satt til denne måned er samme som fjordårets årets møter og henger sammen med at generalforsamling for sameie samkjøres med hotelselskapet LCHO som har innleveringsfrist for regnskap i slutten av juni måned.
Den offisielle innkaling vil bli gjort 45 dager i forveien, i følge sameies vedtekter.

Generalversammlung LCC & LCHO 2015

Sehr geehrte Eigentümer des Gemeinschafts La Canaria und Aktionäre der La Canaria Hotel Operation SL.
Hiermit möchte der Vorstand alle Eigentümer über die Termine für die Generalversammlung 2015 informieren.
– 3. Juni um 10 Uhr, Generalversammlung La Canaria Hotel Operation SL – 3. Juni um 11 Uhr, Generalversammlung La Canaria Community
Der Grund warum dieses Datum ausgewählt wurde ist, da die Generalversammlung für die Hotelgesellschaft La Canaria Hotel Operation SL an die Generalversammlung La Canaria Community angepasst werden muss und da die Frist für die Buchhaltung für die Hotelgesselschaft bis Ende Juni 2015 abgeschlossen und abgegeben werden muss.
Laut Satzung wird die offizielle Einberufung für die Generalversammlung 45 Tage vor dem Termin angekündigt